Reklamationsret

Køber må straks ved modtagelsen gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelse, der ellers burde være opdaget ved en sådan undersøgelse, må fremsættes skriftligt senest 8 dage efter leveringen på købers plads for at kunne tages til følge. Såfremt der konstateres mangler, for hvilke vi hæfter, og som ikke kan anses for uvæsentlige, er køber berettiget til at hæve købet for den pågældende levering, med mindre vi foretager omlevering inden for et rimeligt tidsrum.

Farverne på vores varer kan variere meget, når de ses på en computerskærm, og man kan derfor ikke være 100% sikker på, at de har den ønskede farve, med mindre en vareprøve rekvireres først. Utilfredshed med farve kan ikke godtages som en berettiget reklamation, idet vi ikke påtager erstatningsansvar for størrelses- og farvenuance i væg-, gulv- og facadebeklædninger. 

Evers A/S yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Evers A/S indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.
Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Evers A/S
Ejby Industrivej 2
2600 Glostrup
Email: kundeservice@eversshop.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Evers A/S har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.Evers - Ejby Industrivej 2 - 2600 Glostrup - Telefon 43434315 - E-mail evers@evers.dk - CVR 79014516
Dankort
svenskdansk